Vrienden van Lisidunahof

Zorgcentrum Lisidunahof Leusden is een woonzorgcentrum voor mensen met dementie. Door de jaren heen is Lisidunahof gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan jonge mensen met neurologische aandoeningen. Hierin onderscheidt Lisidunahof zich van andere aanbieders in dagbehandeling en intramurale zorg.

 

Om Lisidunahof te ondersteunen met activiteiten en materialen die niet uit de reguliere begroting bekostigd kunnen worden is de stichting Vrienden van Lisidunahof sinds 1986 actief. De stichting spant zich in om extra funding te organiseren. Het geld komt veelal via sponsoring, donateurschap en giften. Incidenteel organiseert de stichting een speciaal event of actie.

 

Het bestuur van de stichting ziet erop toe dat het geld goed wordt besteed. Het bestuur bestaat naast Leusdenaren, al dan niet uit het bedrijfsleven, uit een afvaardiging van het management van Lisidunahof.

Het bestuur bestaat uit (v.l.n.r): Astrid van Ekeren (voorzitter), Detlef Meijer (penningmeester), Tim de Bondt (secretaris), Nils Zelle (PR) en Christi Held (lid, teammanager Lisidunahof).

   
   

 

Met vragen, tips of suggesties kunt u contact opnemen met Astrid van Ekeren via voorzitter@vriendenvanlisidunahof.nl.