ANBI

De Stichting Vrienden van Lisidunahof is statutair bekend als de Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof (SWBL).

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor er voor uw giften en sponsoring fiscaal aantrekkelijke regels gelden.

Lees hier onze ANBI-publicatie.

En hier vind je de laatste jaarrekening.